• INFORMACJA

     

    Do 15 marca 2024 r. proszę o złożenie  WNIOSKU o udzielenie pomocy finansowej z ZFŚS. Wypełniony wniosek oraz PIT za 2023r. wrzucamy do skrzynki, która znajduje się w wejściu do szkoły podstawowej lub zostawiamy w sekretariacie szkoły .

     

                                                                                        T. Rozworowska